How to get the best results from LiLash + GIVEAWAY with 3 winners

My journey to LiLash started in the summer of 2015…

I first used the LiLash serum for lashes in the months before our wedding to get natural but beautifully long lashes. I don’t like putting on extensions, so I found this brand as an alternative natural solution. My husband used the brow serum, even though we didn’t believe it would give him any results. He had lost his brows in a car crash ages ago.

#LiLashWorks

The results we both had were astonishing! You can read all about that in the review I published in August last year. I had amazingly long and curved lashes and he finally could raise an eyebrow.

LiLash is the serum for lashes, LiBrow is the serum for brows. It’s that simple.

Why LiLash?

I stopped using LiLash in the autumn of last year, in order to try & test serums from other UK brands. I didn’t see any results even after months of using the same serum. One of them was so sticky and you had to only use it at night, and scrub it off the morning. I tried to find another brand, but nothing worked.

This summer I went back to the World’s #1 eyelash growth serum – LiLash!

Add Lilash to your daily routine

It takes 2-3 months to see results when using LiLash. At first, you need to make sure you use it twice a day. It’s best in the morning on clean face,  and then in the evening before you go to bed. Only add a thin line to the roots of your lashes – top and bottom if you want to make them both grow. No need to wipe or clean the serum, just wait for it to dry before you apply your usual makeup.

Just so I don’t forget it, I have mine right next to my toothbrush in the bathroom. With my last pre-Christmas purchase I received a lovely limited edition holder, to house the serum. You can also receive yours as a free gift, if you order from the website. Quantities are limited, so you need to hurry up!

Consistency is very important at the beginning. It may take 8-12 weeks to see the first results, but you will. It almost feels like you wake up one morning and suddenly you have the long lashes of your dreams. And they continue to grow. Once you’re happy with the length, you can slow down and only use the purified serum 2-3 times a week.

Giveaway with 3 winners

I love LiLash so much and this week I want to give 3 of you the chance to start your own journey to beautiful natural lashes!

You can win a 3ml LiLash serum, a premium holder and a mirror decal.

Find the giveaway rafflecopter at the bottom of the article.

My routine of using LiLash and LiBrow to get the best results

Моето приключение с LiLash започна през лятото на 2015…

Първо използвах серума на LiLash през месеците преди сватбата ни, за да се сдобия с красиви дълги мигли. Не ми харесвам изкуствените мигли, затова се зарадвах, че открих марка, която предлага такава естествена алтернатива. Съпругът ми пък използва серума за вежди, въпреки че не вярвахме да му даде някакви резултати. Той си е загубил веждите преди много години в следствие на удара при катастрофа на колата, в която се е возил.

ЛайЛаш работи

Резултатите, които и двамата видяхме, бяха невероятни! Можеш да прочетеш за тях в ревюто, което публикувах през Август миналата година. Имах прекрасни извити дълги мигли за сватбата ни, а той най-после можеше драматично да повдига вежди.

LiLash е серумът за мигли, а LiBrow – серумът за вежди. Съвсем просто.

Защо ЛайЛаш?

Спрях да ползвам LiLash есента на миналата година, за да мога да тествам серуми на други марки от Англия. За съжаление не видях никакви резултати дори след месеци редовно ползване на един и същ серум. Един от тях беше толкова лепкав, че можеше да се ползва само вечер и трябваше да се отмие на сутринта. Опитах да намеря алтернативен производител, но не останах доволна.

Това лято се върнах отново съм серум #1 за стимулиране растежа на мигли – LiLash!

Добави Lilash към дневния си режим

Отнема 2-3 месеца, за да видиш първите резултати от употребата на LiLash. В налачото трябва да го използваш по два пъти на ден. Най-добре е сутрин на чисто лице и вечер преди лягане. Нанасяш финна линия с четката върху корените на миглите си – може и горните и долните, ако искаш да стимулираш и двата реда. Няма нужда да избърсваш или почистваш серума, просто го остави за минута да попие, преди да си сложиш грим.

За да не го забравям, аз съм сложила моят точно до четката за зъби в банята. С последната ми предколедна поръчка получих и поставка от лимитираната им серия, която много удобно приютява шишенцето със серум. И ти можеш да вземеш поставка като безплатен подарък, ако поръчаш от сайта в момента. Количествата са ограничени, затова побързай!

Постоянството е много важно, особено в началото. Може да отнеме 8 до 12 седмици да видиш първите резултати, но не се отказвай. В една сутрин се събуждаш и сящаш изведнъж имаш миглите на мечтите си. А те продължават да растат. Щом стигнат дължината, от която си доволна, можеш да намалиш употребата на серума и да го поставяш само по 2-3 пъти седмично за поддъжане.

Томбола с три победителя

Аз обичам LiLash толкова много, че тази седмица давам шанса на трима от вас да започнат своето пътешествие към естествено красиви дълги мигли!

Можеш да спечелиш 3 ml LiLash серум, “премиум” поставка и джобно огледалце.

Виж как да участваш в томболата под снимките.

Giveaway to win one 3ml LiLash, mirror and premium holder

Prize:

  • 1 LiLash tube of 3ml
  • Premium holder
  • Mirror decal

There will be 2 winners to the giveaway on my blog and 1 winner on my Instagram. For a bigger chance you can enter on both places 🙂

The competition is open internationally and will run until 24 December, when the winners will be announced. The contacted winners need to response with their full name and shipping address before 30 December and the prize will be shipped in the first week of January.

Good luck! 🙂

 

Награда:

  • 1 LiLash бутилка от 3 ml
  • Премиум поставка
  • Джобно огледалце

Ще има 2 победители на томболата в блога ми и 1 победител в Инстаграм. За по-голям шанс, можеш да участваш и на двете места 🙂

Томболата е международна и ще е отворена до 24 Декември, когато победителите ще бъдат обявени. Участниците, с които съм се свързала, имат време да ми отговорят с пълното си име и адрес преди 30 Декември, а наградата ще бъде изпратена през първата работна седмица на Януари.

Успех! 🙂

a Rafflecopter giveaway

Terms & Conditions: The winners of this competition will be chosen at random and notified shortly thereafter by email. The sponsor LiLash or the owner of Balgarka blog will get in touch with the winners and send the prize as described above. The prize is as stated and non-transferable, with no cash or other alternatives offered. An alternative winner will be selected if we do not receive a response from an individual winner within 5 days of notification. The competition is open worldwide to participants aged 18+. Your email address will be used for promotional purposes by the Blog of one Balgarka and the Company in question but will never be used by external third parties. All entrants to competitions are deemed to have accepted these rules and agree to be bound by them. Entry constitutes full and unconditional acceptance of these Terms & Conditions. The Blog of one Balgarka reserves the right to amend the prize draw details, and thereby the terms & conditions, at any time.

 

Правила и Условия: Победителите на тази томбола ще бъдат избрани на случаен принцип и ще бъдат информирани в кратък срок чрез имейл. Спонсорът LiLash или собственика на блога Balgarka blog ще се свършат с всеки победител и ще изпратят наградата, както е описано по-горе. Наградата е обявена и не може да се заменя с паричната й стойност или други алтернативи. Алтернативен победител ще бъде обявен, ако не получим отговор от избрания в рамките на 5 дена от изпратеното съобщение за победа в състезанието. Томболата у отворена за международни участия за участници, навършили 18. Вашият имейл може да бъде използван за промоционални цели от Блога на една Българка или от въпросната Компания, но никога няма да бъде предаван на външни трети лица. Всички участващи в томболата се съгласяват с тези условия и са обвързани с тях. Участието в томболата означава пълното приемане на тези Правила и Услоия. Блогът на една Българка запазва правото си да променя наградата или други данни, както и тези правила и условия по всяко време.

 

 

Like what you see? Please, share: